Allergy Meds Dosing

Quick reference of allergy med dosing for children.

Zyrtec (cetirizine) dosing:

Claritin (loratadine) dosing:

Allegra (fexofenadine) dosing:

Flonase (fluticasone) dosing:

Reference